Back to the top

Thuis

  • W E L K O M

    ... in Het Leeshuis, de organisatie die ernaar streeft dat geen leerling ongeletterd de school verlaat.
    Ambitieus & broodnodig.
M E E R

I N T R O

Het Leeshuis is gespecialiseerd in programma’s voor leerlingen met (ernstige) leesproblemen en biedt trainingen aan voor professionals die specialistisch leesbegeleider willen worden.

Technisch Lezen & Spellen (TLS)

Voor leerlingen (in de leeftijd van 7 t/m 17 jaar) bieden wij individuele en groepsgerichte programma's aan om achterstanden op TLS gebied snel en efficiënt in te lopen.

Opleidingen (SLB)

Het Leeshuis biedt trainingsprogramma’s aan voor professionals die specialistisch leesbegeleider willen worden of bestaande kennis en vaardigheden willen versterken.

T E C H N I S C H

L E Z E N   &

S P E L L E N

Onze toonaangevende aanpak sluit naadloos aan op het Nationaal Programma Onderwijs dat gericht is op herstel en ontwikkeling van het onderwijs.

W I S T   U  D A T?

25% van de kinderen op de basisschool kampt met problemen op het gebied van technisch lezen en spellen? Als dit tijdig wordt onderkend en opgelost wordt hiervan voor de rest van het leven geprofiteerd. 

Voor onderwijs professionals

In specialistische termen komen onze interventie programma’s in beeld als leerlingen op interventie-niveau 3 terechtkomen en extra begeleiding van minimaal 60 minuten per week buiten de klas geïndiceerd is. 

In onze leesbegeleiding wordt de leestijd effectief uitgebreid door inzet van gevarieerde oefeningen gericht op het automatiseren van de klank-tekenkoppeling en directe woordherkenning. Daarnaast zijn de oefeningen gericht op het verder ontwikkelen van een nauwkeurige en vlottere leesstrategie. Spelling en leesbegrip kunnen hierin worden meegenomen.
Onze begeleiding is gericht op het stellen van reële doelen, het behalen en vieren van successen, het leren inschatten van eigen kunnen, het leren verwerken van teleurstellingen, het versterken van het competentiegevoel, het verminderen van faalangst, het bevorderen van de autonomie (zelfredzaamheid, zelfstandigheid, zelfcontrole en zelfsturing).

 

Voor ouders en verzorgers

Als ouder of verzorger bent u wellicht niet bekend met deze terminologie. Het komt op het volgende neer: Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen unieke wijze. Mocht een kind achter raken met technisch lezen, dan kan hun welbevinden in het gedrang raken. Het niet kunnen genieten van lezen, doordat het technisch lezen nog teveel aandacht vraagt. Het zelfvertrouwen komt daarmee in het gedrang, omdat niet alle opdrachten zelfstandig gelezen kunnen worden. Om opdrachten (ook van alle overige vakken) op school zelfstandig te kunnen maken, is goed lezen een onmisbare vaardigheid. Hieruit blijkt de noodzaak van ons aanbod.

K I N D V R I E N D E L IJ K E

W E R K W IJ Z E

Blije kinderen

Bij kinderen die onze programma’s hebben doorlopen, zien we direct toename in zelfredzaamheid en expressie. Dit alles leidt tot meer zelfvertrouwen en assertiviteit, het welbevinden krijgt een opkikker, met alle positieve gevolgen voor de toekomst. Vaak zien we dat het kind in een leerstand terecht komt door de aanpak. Daardoor zal niet alléén lezen/spelling vooruit gaan, alle vakken laten dan groei zien, door het hernieuwd zelfvertrouwen. Er is simpelweg weer perspectief

O P   M A A T   G E M A A K T E

P R O G R A M M A ‘S

S P E C I A L I S T I S C H

L E E S

B E G E L E I D E R

Het Leeshuis biedt trainingen voor professionals die specialistisch leesbegeleider willen worden.

W I S T   U  D A T?

Onze jarenlange ervaring op het gebied van technisch lezen en spelling (TLS) bij leerlingen heeft aangetoond dat goede begeleiding van het kind, zich uitstrekt over vijf competentiegebieden:

  • Effectief leesonderwijs en dyslexie 
  • Orthodidactiek
  • Instructie en feedback
  • Gedrag en coaching 
  • Neurowetenschap

Ons meest gewaardeerde programma:

In 100 uur gedurende één schooljaar, wordt u getraind tot specialistisch leesbegeleider. Daarop volgt een jaar nazorg voor het op peil houden van uw kennis, uitwisselen van praktijkervaringen en terugkomdagen met inspirerende sprekers.

D E   E R V A R I N G   V A N

M O N I Q U E

Monique Lagendijk

Na een aantal jaren gewerkt te hebben in het (speciaal) basisonderwijs heb ik de training gevolgd voor specialistisch leesbegeleider. Met veel plezier zie ik kinderen groeien in hun zelfvertrouwen en welbevinden tijdens de behandelmomenten. Het kunnen terugkijken met de kinderen en het succes vieren is iedere keer weer een kroon op het werk. Kinderen ontdekken opnieuw of soms ook voor het eerst hoe leuk lezen is en wat het hen brengt, ook op andere leergebieden. – MONIQUE LAGENDIJK

P R O F E S S I O N E E L

J A A R P R O G R A M M A

U kunt ook starten met één van onze LIGHT modules en -indien wenselijk- doorstromen naar de volledige jaartraining (FULL). In de praktijk zien wij dat de vraag van onze opdrachtgevers vaak leidt tot het opstellen van een OP MAAT programma.

O N T M O E T

O N S

Het Leeshuis komt graag vrijblijvend met u in contact om de mogelijkheden van onze programma’s te bespreken.

1510798_800372483417997_6127377552703207045_n

Sandra van Leeuwen

Sandra heeft met veel enthousiasme en plezier Het Leeshuis opgericht vanuit haar missie ‘geen leerling ongeletterd de school uit’.

Na jarenlange ervaring binnen het (speciaal) onderwijs als leerkracht, intern begeleider en specialistisch leesbegeleider heeft zij zich ruim drie jaar lang gewijd aan het coördineren van de vakgroep Specialistische Leesbegeleiding (SLB) in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis bij het samenwerkingsverband Onderwijs dat Past.

De groei in persoonlijkheid van kinderen, die ontstaat bij het leren van nieuwe dingen, blijft haar fascineren. In haar dagelijks werk als trainer van Specialistisch leesbegeleiders worden professionals klaargestoomd om leerlingen met ernstige lees- en/of spellingproblemen te begeleiden. Scholen voorziet zij van gerichte adviezen om het leesonderwijs te optimaliseren.

Zij werkt binnen Het Leeshuis samen met een groep enthousiaste gepassioneerde professionals, die zin hebben om samen met haar het leesonderwijs in Nederland een boost te geven.

Annemarie_Moeskops

Annemarie Moeskops

Annemarie Moeskops is energiek, humoristisch en combineert lef en gezond verstand in de juiste dosis. Ze behandelde leerlingen en deelde haar kennis en expertise, als opleider specialistisch leesbegeleider en projectleider route EED, met professionals in het werkveld. Hiermee kunnen onderwijsprofessionals hun onmisbare werk blijven doen, nu en in de toekomst. Mede daardoor heeft Annemarie in 2017 een Bijzonder bedrijf opgericht (zie www.bij-zonder.com)

Haar missie is onderwijsprofessionals te helpen bij een adequate, toegankelijke manier van begeleiden en coachen. Bevlogen experts komen nog meer toe aan de kern van hun vak: coachen op de vierkante millimeter. Daarmee helpt zij niet alleen de onderwijsprofessional, maar ook de leerling en wordt de ultieme missie bewaarheid; geen leerling ongeletterd de school uit!

We willen dat iedereen zich Bijzonder thuis voelt bij Bijzonder. Om die reden is zij de samenwerking met Het Leeshuis aangegaan; wij denken er precies hetzelfde over.

W IJ  K O M E N   G R A A G

I N   C O N T A C T

Als u onderstaand contactformulier wenst in te vullen, dan vragen wij u akkoord te geven op onze privacyverklaring en op het AVG protocol.

De privacyverklaring vindt u hier.

Ons AVG protocol hier.

Neem vrijblijvend contact met ons op
Uw privacy is onze zorg

H E T   L E E S H U I S

Mark Huizingapad 11

3118 JM Schiedam

Algemene voorwaarden (in PDF)

D I R E C T   C O N T A C T

sandra@hetleeshuis.nl

06 - 41 205 769

I N F O R M A T I E

KVK: 81681704

BTW: NL003598006B14

2021 - Alle rechten voorbehouden aan Het Leeshuis - Concept & Realisatie Studio PEnsley