Back to the top

AVG

  • AVG

    Hoe gaan wij met uw gegevens om.

AVG compliancy systematiek

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
De AVG is de Nederlandse variant van de General Data Protection Regulation (GDPR), de nieuwe wet voor gegevensbescherming die geldt binnen de hele Europese Unie (EU). Deze nieuwe Europese verordening komt in de plaats van de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet kwam per 25 mei 2018 dan ook te vervallen.

Het Leeshuis wil goed en volledig voldoen aan de nieuwe privacy beschermingsregels. Door de toepassing van adequate beveiliging op onze systemen en netwerken, draagt Het Leeshuis zorg voor een veilige opslag en verwerking van uw gegevens. Uw gegevens worden versleuteld opgeslagen en verwerkt. Zij zijn alleen in te zien door daartoe geautoriseerde medewerkers van onze afzonderlijke bedrijfsonderdelen.

Doeleinden gegevensverwerking en duur opslag

De bedrijfsonderdelen van Het Leeshuis zijn wettelijk verplicht persoonsgegevens te verwerken. Zonder het verwerken van die gegevens kunnen wij ons werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn.

Rechtsgronden gegevensverwerking

De bedrijfsonderdelen van Het Leeshuis moeten persoonsgegevens niet alleen verwerken en bewaren op grond van de bepalingen van de AVG, maar ook op grond van de aan hun respectievelijke disciplines verbonden wettelijke regelgeving.

Meestal is er tussen de AVG en de discipline-gebonden regelgeving sprake van een samenloop van regels. Waar die regels van elkaar verschillen, vullen ze elkaar meestal aan. Slechts op een enkel punt kunnen beide wetten van elkaar afwijken.

Functionaris Gegevensbescherming

Omdat Het Leeshuis persoonlijke gegevens verwerkt, hebben we een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Dit is iemand die binnen Het Leeshuis toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. Zo willen we er voor zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons optimaal beschermd zijn.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens

Als cliënt van Het Leeshuis heeft u te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt in te zien, te rectificeren of te laten wissen. Wat dat laatste betreft moet die wens niet indruisen tegen de bepalingen van de betrokken discipline-gebonden wet- en regelgeving.

Toestemmingsverklaring

Als u zich voor de eerste keer als cliënt bij Het Leeshuis aanmeldt, leggen wij u ter ondertekening een verklaring voor waarin u toestemt met het verwerken van uw persoonsgegevens door één van de bedrijfsonderdelen van Het Leeshuis.

In deze Toestemmingsverklaring staat ook waarom wij uw gegevens verwerken, hoe lang we deze bewaren, hoe u ze kunt inzien, hoe u ze kunt wijzigen en hoe en wanneer u ze kunt laten wissen. In de verklaring staat ook wat u moet doen om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens weer in te kunnen trekken.

Klacht indienen

Als u van mening bent dat  Het Leeshuis in algemene zin onzorgvuldig is omgesprongen met je persoonsgegevens, kunt u daarover schriftelijk (via bovenstaand postadres) of per email een klacht indienen bij Sandra van Leeuwen, Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Het Leeshuis (sandra@hetleeshuis.nl). Zij zal uw klacht direct in behandeling nemen.

Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in Den Haag.

Op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u lezen hoe u dit precies moet doen.

Privacy statement Het Leeshuis

Versie : 1.1
datum: april 2o21

Gedragscode met betrekking tot onze digitale communicatiekanalen

Hier kunt u lezen welke informatie we op onze website verzamelen en hoe we daar vervolgens mee omgaan.

Eigendom

Het Leeshuis is de enige eigenaar van de informatie die vergaard is via onze website(s).

Persoonlijke informatie en contactinformatie

Op diverse plekken op onze website(s) kunt u contact met ons op nemen. Daarbij vragen we om informatie, zoals naam, adres, telefoonnummer, en email. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om daadwerkelijk contact op te nemen over het onderwerp waarover u wilt worden geïnformeerd.

Surfgedrag op onze website

Door middel van onder meer cookies en server logs, verzamelen we informatie voor generieke statistieken over het bezoek aan en gebruik van onze website(s). Deze informatie wordt gebruikt voor algemene profielen van de bezoekers en gebruikers van onze website(s).

Cookies

Een cookie is een zogenoemde alphanumerieke identifier die via de webbrowser op uw harde schijf wordt geplaatst zodra u op onze website(s) terecht komt. Hierdoor kunnen wij onze online services aan verbeteren; bijvoorbeeld door meer op de persoon gerichte informatie te tonen. Cookies worden ook gebruikt om te kunnen zien welke onderdelen van onze website(s) het meest bezocht worden.

U kunt het plaatsen van cookies verhinderen via de instellingen van uw browser.

Server Log Files

Onze website gebruikt log files die niet-persoonlijke informatie bijhouden met betrekking tot web activiteiten, zoals een Internet protocol (IP) adressen, browser type, internet service provider (ISP), besturingssysteem, en het aantal clicks met de muis. Ook dit wordt ingezet ter verbetering van de website(s). De analyses zijn altijd strict anoniem, wij kijken nooit naar het individuele surfgedrag.

Uitwisseling van informatie

Persoonlijke informatie die wij via onze website hebben verkregen zullen wij nooit verkopen, uitlenen of op welke andere manier dan ook openbaar maken aan derde partijen, behalve in de volgende uitzonderingen:

– Wij geven persoonlijke informatie vrij aan iedere rechtmatige partij of rechtsmachtelijke instantie als wij dat van rechtswege verplicht zijn, of als wij geloven dat zo’n actie noodzakelijk is om:

(1) de wet of de rechtelijke zaak te dienen;
(2) onze rechten en bezittingen of dat van onze klanten te beschermen;
(3) fraude te voorkomen;
(4) onrechtmatig gebruik van onze website te melden ter bescherming hiervan; of
(5) om de persoonlijke veiligheid of bezittingen van onze klanten of anderen te beschermen.

Keuze/Opt-out

Als u niet wilt dat uw persoonlijke informatie wordt gebruikt zoals hierboven beschreven, of als u niet meer wilt dat wij contact met u opnemen, dan kunt u via onderstaand email-adres het verzoek indienen om uit onze databases verwijderd te worden.

Externe schakels

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy methodes die andere websites erop nahouden middels welke jij bij ons bent aanbelandt.

Veiligheid

Onze website maakt gebruik van veiligheidsvoorzieningen om te voorkomen dat anderen uw informatie kunnen gebruiken.Onze servers worden regelmatig voorzien van de meest actuele beveiligingssoftware. Toegang tot deze informatie is strikt beperkt. Personeel en automatiseringspartners van Het Leeshuis worden geacht zich aan de letter van deze privacy verklaring te houden.

Veranderingen in de Privacy Verklaring

Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast indien dit nodig mocht zijn om het actueel te houden (zie verder onder “versiebeheer” hieronder).

Contact Informatie
Bij vragen kunt u via het volgende e-mail adres contact met ons opnemen:

sandra@hetleeshuis.nl

Versiebeheer: 1.1
Ingangsdatum: 25 april 2021

© 2021

H E T   L E E S H U I S

Mark Huizingapad 11

3118 JM Schiedam

Algemene voorwaarden (in PDF)

D I R E C T   C O N T A C T

sandra@hetleeshuis.nl

06 - 41 205 769

I N F O R M A T I E

KVK: 81681704

BTW: NL003598006B14

2021 - Alle rechten voorbehouden aan Het Leeshuis - Concept & Realisatie Studio PEnsley